меню
    | Начало | За нас | Местоположение | Наем | Продажби |

 Наемане на помощни средства"Воев". Магазин за наем и продажба на помощни средства и медицински изделия  в центъра на София, Пирогов-Руски паметник
ул. Шандор Петьофи № 1, СофияПод наем инвалидни колички, проходилки, ролатори, уреди за раздвижване, канадки, патерици, облегалки за легло, антидекубитален дюшек за лежащо болни, кислородни концентратори...

Възможност за закупуване на ниски цени взетите под наем помощни средства

Рингова инвалидна количка на цена 100лв, антидекубитален дюшек на цена 250лв...

Може да наемате веднага патерица или канадка за 1 лв на ден,

инвалидна количка за 5лв/ден,

антидекубитален дюшек за лежащо болни 3 лв/ден,

проходилка 2лв/ден, ролатор 3 лв/ден,

уред за раздвижване или облегалка за легло за 5лв/ден, кислороден

концентратор
за дишане на медицински кислород за 150лв/месец, лека кислородна бутилка...


  Не са необходими каквито и да са документи доказващи увреждания.

Кислороден концентратор за кислородна терапия
 
Кислороден концентраторПомощни средства отдавани под наем

 

 

Общи условия за наемане на помощни средства

1. Минимален срок на наемане 5 дни. В наемния срок са включени деня на вземане и деня на връщане на помощното средство. Получаването и връщането се извършва в рамките на работния ден. * Кислородния апарат и кислородна бутилка са с минимален срок за наемане 30дни.

2. Наемането става с депозит. Стойността на депозита е според вида и модела помощно средство. Депозита служи, като гаранция за връщане на помощното средство. Ако не се върне в срок до 30 дни, наетото помощно средство става собственост на наелият го за сметка на депозита.

3. Наемната цена се получава като от депозита се приспадне сумата за наема. Сумата за наема се получава като се умножат наетите дни х наема на ден.

4. Наетите помощни средства могат да се закупят на ниски цени

5. Наемане за 24 часа  на цена 15лв. Важи само за инвалидни колички при  поискване от клиента!

 

Условия за наемане на антидекубитален дюшек MobiakCare модел 0223005 

-При получаването се заплащат 250лв.
-След изтичане на наемния срок, при  връщане на  компресора/ във вида в който е получен-работещ, без механични повреди по него/ от сумата 250лв. се приспада:
-стойността на матрака  100лв. Поради хигиенни и медицински съображения матраците не се връщат и  остават собственост на клиента.
-сумата за ползване под наем-изчислява се като  броя на наетите календарни дни се умножат по 3 лв. на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на компресора се счита за нает. Минимален срок на наемане-5 дни.

Пример:
Платени 250 лв. при получаване.
Ползване 5 календарни дни  5х3=15 лв.
При връщане на компресора със свързващите тръбички към него/ във вида в който е получен-работещ, без механични повреди по него/, се връща сумата:
250-100-15=135 лв. и матрака остава собственост на клиента.

Ако не се върне дюшека комплект до 30 дни от наемането,  счита се за закупен.


Условия за наемане на  инвалидни колички модели Spirea, Invacare…
Инвалидните колички се наемат, като се остави депозит. След връщане на количката от депозита се приспада наема. Депозита срещу който се наема инвалидната количка зависи от модела на количката. Условията са както за инвалидна количка с депозит 100лв, но от съответния депозит се приспада наема.

Условия за наемане на  инвалидна количка с депозит от 100лв

Важат общите правила за отдаване под наем

* Имаме на разположение само 1 брой втора употреба инвалидна количка с депозит от 100лв. За да може да обслужваме хора социално слаби или финансово затруднени тази инвалидна количка с депозит от 100лв не я продаваме а само я отдаваме под наем.

Имаме на разположение достатъчен брой втора употреба инвалидна количка с по-голям депозит от 100лв

 -При получаване на ринговата инвалидна количка се заплаща депозит 100лв .
-След изтичане на наемния срок, при  връщане на  количката във вида в който е получена- без механични повреди по нея и със здрави напомпани гуми/ от сумата 100лв. се приспада:
-сумата за ползване под наем-изчислява се като  броя на наетите календарни дни се умножат по 5 лв. на календарен ден, започвайки от деня на получаване. Деня на връщане на количката се счита за нает.
При наемане за повече от 16 календарни дни, наетите дни се умножават по 4 лв. на ден.
Минимален срок на наемане-5 дни.

Наемане за 24 часа  на цена 15лв. Важи при  поискване от клиента!Не върната в срока от 24 часа инвалидна количка автоматически преминава в минимален срок на наемане-5 дни.

Инвалидната количка се получава от офиса в почистен вид, със здрави гуми и без механични повреди.
При връщане количката трябва да бъде:
– в почистен вид, със здрави гуми и без механични повреди.
При връщане на непочистена количка се удържат 15 лв. от общата сума.  Ако има пукната гума или механични дефекти-удържа се сума съответстваща на вредата.

Пример:
Платени 100 лв. при получаване на количката.
Ползване 5 календарни дни. 5х5=25 лв.
При връщане на количката във вида в който е получена- почистена, без механични повреди по нея и със здрави гуми/не пукнати/, се връща сумата:
100-25= 75 лв.
Ползване 16 календарни дни: 16х4=64 лв.
100-64=36 лв. се връща


Преки връзки към страници с полезна информация

Условията за наемане както и какво може да наемете. Специализирана страница за наемане на помощни средства и медицински изделия.  Наем на помощни средства

 

Наемане на помощни средства страница от www.etvoev.com


Санитарен магазин "Воев" в центъра на София специализиран за  възрастни хора, инвалиди, болни хора и хора с увреждания


ул.Шандор Петьофи № 1, между ПИРОГОВ и Руски паметник
!!! Ние сме магазина до дрогерията

"Воев" 02/851996202/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg


  
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г на МТСП-Агенция за хората с увреждания

Кои сме ние "Воев"?За нас

 

Tyxo.bg counterstatcounter
| Хора с увреждания.Права | Деца с увреждания | Грижи за лежащо болни | Въпроси и отговори |