меню
    | Начало | За нас | Местоположение | Наем | Продажби |


Деца с увреждания. Помощни средства и медицински изделия.


Целева помощ от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства.

Инвалидна количка за ДЦП. Акумулаторна количка с джойстик и акумулаторна количка със специален волан скутер.

Детски инвалидни колички. Три колесни велосипеди.
I. Помощни средства и медицински изделия

1. Акумулаторна количка
         1.1 Изпълнение "скутер"

 

При скутера специалната извита конструкция на волана позволява управление с увредени горни крайници/ръце/.
Скутера е подходящ за по-големи деца и с него те могат да ходят на училище.  

Видео клип http://www.youtube.com/user/Voev100

         1.2 Изпълнение с "джойстик".
При акумулаторната количка с "джойстик", при сериозни увреждания на ръцете с джойстика при минимални усилия може да се управлява количката.


Акумулаторната количка с джойстик изисква много по-малки усилия за управление и е подходяща за повечето случаи на увреждане на ръцете.

Видео клип http://www.youtube.com/user/Voev100

         1.3 Условия за отпускане на целева помощ за закупуване на акумулаторна количка. Няма възрастови ограничения за получаване на помощта.

Отпуска се помощта при следните условия:

  Увреждания на горни и долни крайници/ръце и крака/, които увреждания не позволяват самостоятелно придвижване с обикновена рингова инвалидна количка.
  Да е в състояние детето физически и психически да управлява акумулаторна количка.
Тези условия важат и при отпускане на акумулаторна количка за възрастни хора.
Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 3019 лв.

Повече изображения и информация в меню "Инвалидни колички" в този сайт
или в другият сайт на http://voevmedical.com/?cat=17         1.4 Акумулаторна инвалидна количка с чужда помощ. Не се отпуска целева помощ за закупуването и.
Подходяща за деца, които не са в състояние физически и психически да управляват акумулаторна количка.
Управлява се от придружаващият детето.
Закупуване свободна продажба или под наем
Подробности на страница :
http://www.voevmedical.com/продажби-и-наемане/


Подробности за инвалидната количка с чужда помощ на страница:
http://www.voevmedical.com/акумулаторна-с-чужда-помощ/


2. Инвалидна количка за деца


            2.1  С детска церебрална парализа, ДЦП


Повече изображения и информация в меню "Инвалидни колички" в този сайт
или в другият сайт на http://voevmedical.com/?cat=57

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 486 лв. Сумата се отпуска за обикновена рингова инвалидна количка. Обикновено цената на инвалидна количка за деца с детска церебрална парализа е по-скъпа от отпусканата сума поради специалната конструкция на изпълнение.
             2.2 Рингова детска

       

Повече изображения и информация на страница  http://voevmedical.com/?p=6378
  и в "Инвалидни колички" на  http://www.etvoev.com/

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е 486 лв.

3. Три колесни велосипеди
Повече изображения  на страница  http://voevmedical.com/?cat=84

Важно!!! Не са включени в целевата помощ.

4. Антидекубитален дюшек и антидекубитална възглавница за лежащо болни деца

Предпазват получаването на рани/декубитуси/.
Повече изображения и информация в меню "Антидекубитални дюшеци" в този сайт
или в другият сайт на http://voevmedical.com/?cat=77

Отпусканата сума на целевата помощ за закупуване е : за дюшека 372 лв. и 65 лв. за възглавницата.

5. Слухов апарат и батерии за него, тоалетен стол и стол за баня или комбинираният вариант, рингова инвалидна количка, проходилка, патерици, бастуни и други помощни средства и медицински изделия.

За всички тях се отпуска целева помощ за закупуване, ако детето има съответните увреждания.II. При заболяване ДЦП, Детска церебрална парализа на деца, юноши и възрастни *

Безплатно получаване чрез отпуснатата Целева помощ от Агенция "Социално подпомагане" за закупуване при:

     Трудно подвижни деца, юноши и възрастни с ДЦП помощни средства и медицински изделия:

           1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

           2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

           3. Проходилка, канадки, бастуни регулируеми или 3 и 4 опорни и други

Условия на които трябва да отговарят за рингова количка: да не могат самостоятелно

 да се придвижват, поради увреждания на долните крайници. 

Условия на които трябва да отговарят за акумулаторна количка:

-да не могат да се придвижват, поради увреждания на долните крайници.

-да имат увреждания и на горните крайници/ръцете/

-да са в състояние физически и психически да управляват акумулаторна количка 

        Лежащо болни деца, юноши и възрастни помощни средства и медицински изделия:

           1. Инвалидна количка-рингова или акумулаторна

           2. Тоалетен стол и стол за баня или комбиниран вариант

           3. Антидекубитален дюшек

           4. Антидекубитална възглавница 

Ако вече сте кандидатствали за Целева помощ и сте получили отказ, може да се обжалва този отказ.

Важно!!! Има срок-обикновено 14 дни

III. Заболяване мускулна дистрофия.Всичко писано в т.II важи и за това заболяване.


Други помощни средства според състоянието:

За трудно подвижни подробности на    http://voevmedical.com/?p=1717
За лежащо болни
подробности на        http://voevmedical.com/?p=1707


Активни, спортни, олекотени инвалидни колички на страница   http://voevmedical.com/?p=3990
Акумулаторни с "джойстик" и с волан тип скутер на страница  http://voevmedical.com/?cat=17
За възрастни и деца с ДЦП, детски на страница                     http://voevmedical.com/?cat=57

Наем инвалидна количка, проходилка, облегалка за легло, уред за раздвижване, антидекубитален дюшек за лежащо болни и други на страница http://voevmedical.com/?page_id=32


 
Помощни средства и целева помощ за закупуването им
   http://voevmedical.com/?page_id=1656 

"Воев" 02/8519962,8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

Лицензирани фирми за помощни средства "Воев":
"Воев-София" ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
"Воев-Георги Воев-Стефанка Воева" ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.
Специализиран сайт за: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от "Социално подпомагане" и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

http://www.etvoev.com/
Tyxo.bg counterstatcounter
| Хора с увреждания.Права | Деца с увреждания | Грижи за лежащо болни | Въпроси и отговори |