Въпроси на хора с увреждания и близките им.

  Отговори


Малко известно е сред обикновените хора че тези които по най-различни причини са трудно подвижни или лежащо болни, съгласно Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) са хора с увреждания и се ползват със същите права за  получаване на помощ от Агенция за социално подпомагане (АСП) за закупуване на помощни средства както инвалидите при това без да  имат ТЕЛК и без да са инвалиди с група инвалидност. В същото време тези с ТЕЛК и група инвалидност имат права за  получаване на помощ от АСП за закупуване и на други помощни средства освен тези вписани в ТЕЛК-а. Честа заблуда е че хората с увреждания са само инвалидите с Експертно решение, ТЕЛК и група инвалидност."
Зададени въпроси за правата им от хора с увреждания и възрастни хора, от близките им които се грижат за тях. Отговори и съвети. Получаването, правото им на помощни средства и отпускане на помощ за закупуването им.


 
 


Всички въпроси зададени от вас на електронната ни поща etvoev@abv.bg и разширените отговори

са публикувани на страници:

Помощни средства, въпроси и отговори
Част II. Начало 17.12.2016г. ( Продължение на Въпроси и отговори – частI ) 
  Помощни средства, въпроси и отговори
Тази страница се актуализира постоянно при всеки зададен нов въпрос и се публикува отговора на Георги Воев с конкретни указания.


Въпроси и отговори  Част I. (начало 2012г до декември 2016г.) 
Въпроси и отговори


Друга тема "Министерство на труда и социалната политика.
Помощни средства.Въпроси и отговори."
Отговорите на министерството придружени с обширни коментари и съвети от Георги Воев
на страница МТСП.Въпроси и отговори
Коментар и съвети от Георги Воев


  
Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Удостоверение №099/2008г на МТСП-Агенция за хората с увреждания

ЕТ "Воев-Георги Воев-Стефанка Воева" основана 1992г.

Санитарен магазин "Воев" в центъра на София специализиран за  възрастни хора, инвалиди, болни хора и хора с увреждания


ул.Шандор Петьофи № 1, между ПИРОГОВ и Руски паметник
!!! Ние сме магазина до дрогерията

Страница от www.etvoev.com