меню
    | Начало | За нас | Местоположение | Наем | Продажби |

ПСПСМИ БЕЗПЛАТНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА НЗОК


От юли 2022 година помощните средства и медицински изделия, съкратено изписване ПСПСМИ се предоставят през здравната каса НЗОК
от лицензирани фирми безплатно на хората с увреждания.
Промяната е от началото на месец юли 2022 г. Пълната информация ще намерите в сайта на Националната здравноосигурителна каса НЗОК.
НЗОК раздел Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.  
Помощни средства приспособления съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.

Специализирани публикации във връзка с промените от Социално подпомагане АСП в Здравна каса НЗОК

Преди да предприемете изваждане на необходимите документи прочете написаното в публикациите.
Там ще научите какъв е реда, какво трябва да направите и как да го получите.
Какво ще пише в Медицинския протокола на ЛКК(ТЕЛК, НЕЛК...) е много важно защото здравната каса ще издаде Нзок код и ще плати/доплати различно.
Например за антидекубитален дюшек 120 лв или 220 лв, инвалидна количка 350 лв или 486 лв.
Това което няма да видите в сайта на Националната здравноосигурителна каса НЗОК е анализа.
Например: НЗОК КОДОВЕ И СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ.
СТОЙНОСТ НА ПОМОЩНОТО СРЕДСТВО И МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ПСПСМИ ДО КОЯТО НЗОК ПЛАЩА/ДОПЛАЩА
Списък-спецификация НЗОК ПСПСМИ
Инвалидна количка. Главна група Код 11 "Инвалидни колички" е с две подгрупи на различна стойност. Подгрупа 01 Рингови инвалидни колички 01 Рингови инвалидни колички Име на техн. х-ка Инвалидна количка (350 лв)
Подгрупа 02 Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/ или др. 01 Име на техн. х-ка  Рингови инвалидни колички, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/ или др.  (486 лв). По-големия избор е в тази втора група.
Ако е издаден електронен протокол/решение за предписване на ПСПСМИ инвалидна количка (350 лв) няма как да получите Нзок код за Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/ или др.  (486 лв).
Ще научите също че имате право на пътни разходи, които ще ви бъдат платени.

Нзок кодове за помощни средства и медицински изделия ПСПСМИ


СПИСЪК-СПЕЦИФИКАЦИЯ НЗОК ПСПСМИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ. БЕЗПЛАТНО ПОЛУЧАВАНЕ ПРЕЗ ЗДРАВНАТА КАСА ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.
Списък-спецификация НЗОК ПСПСМИ помощни средства.

НЗОК Помощни средства получаване

Предоставяне на помощни средства, съоръжения, приспособления и медицински изделия на хора с увреждания ПСПСМИ през НЗОК.
Безплатно получаване на ПСПСМИ от здравната каса 
  НЗОК Помощни средства получаване.


Лицензирана фирма за помощни средства „Воев-София“ ЕООД, Рег. №099/2008 г в ИАЛ-Агенция за хората с увреждания.
Договор със здравната каса НЗОК № 22-8060/1 07 2022.


Фирма "Воев"-основана 1992 г. Страници във Facebook Voev Sofia и Воев–София ЕООД

"Воев" 02/8519962, 02/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg

Магазин Воев в центъра на София между ПИРОГОВ и Руски паметник. На ул.Шандор Петьофи № 1, от 2004 г до сега на един и същи адрес.

  
Tyxo.bg counterstatcounter
| Хора с увреждания.Права | Деца с увреждания | Грижи за лежащо болни | Въпроси и отговори |