меню
    | Начало | За нас | Местоположение | Наем | Продажби |

  Инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК

Възрастни хора. Права и активен живот.


                                                                  Кратка версия

Правата ми на човек. Правата ми на пациент. Правата ми на гражданин. За хората и правата им

страница от сайта на Воев http://www.etvoev.com/


Голямата тема Правата ми подробно е отразена на страница Права на инвалиди, възрастни хора и хора с увреждания и обхваща правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и обикновените хора да получат помощ и съдействие от социалните служби и други държавни институции, организации и министерства според законите. Информацията е специализирана и е в областта на отпускане на помощ за закупуване на необходимите им помощни средства, приспособления и медицински изделия също и субсидии отпускани на хора с ТЕЛК малко познати на широката публика. На практика как да получат безплатно помощни средства с помощ от социалното министерство Подробно съм описал и злоупотребите на длъжностни и служебни лица с правата на хората.


Хората попаднали неочаквано в различни житейски ситуации искат да знаят какви са правата им, правата на близките им  и възможностите на закона в тази връзка, но често не знаят към кого да се обърнат.

Ваш близък ще го изписват от болница.

Имате възрастен родител трудно подвижен или болен на легло

Ваш близък е инвалид с  ТЕЛК или с увреждания без ТЕЛК

Смяна на става. Първи дни в къщи.

Помощни средства за болен в къщи. Закупуване с помощ от социалното министерство и свободна продажба на помощни средства
. Болен в къщи

Грижи за болен в къщи. Как да се грижим в къщи за лежащо болен? Грижа за болен в къщи


Правата ми според Закон за интеграция на хората с увреждания, ЗИХУ и Правилника за приложението му ППЗИХУ


Много хора не знаят че:

Възрастните хора ако са трудноподвижни или лежащоболни са хора с увреждания и съгласно ЗИХУ и ППЗИХУ се ползват с права, както инвалидите с група инвалидност и ТЕЛК
 
Инвалидите могат да получат безвъзмездна субсидия  за разкриване и разширяване на собствен бизнес в размер до 20 000лв
Правата на обикновените хора,  инвалидите, хората с увреждания, възрастните хора.
Възрастните хора. Как да им помогнем, с какво да си помогнем. Правата им.

Права на инвалиди, възрастни хора и хора с увреждания


След като говорим за права интересна тема е и

Злоупотреба на длъжностни лица в  лекарски комисии, лични лекари
  и лицензирани фирми с правата на хората

  при получаване на помощни средства с отпусната помощ  от Агенция за социално подпомагане

Какво да направите преди да поискате това на което имате право?
Съвети как да не позволите да Ви "прецакат".
Корупционни практики. Съвети


Помощ от Агенция за социално подпомагане

Целева помощ отпускана от Агенция за социално подпомагане за закупуване на помощни средства и медицински изделия.
Ред и условия за получаване на помощни средства от възрастни хора, инвалиди и хора с увреждания
Помощ за закупуване


Неправилно отнемане правата на хората от социалните служби.
Обжалвания и възстановяване правата на хората с отпускане на полагащата им се помощ.
Действителни случаи с коментари и съвети.

Откази на Агенция за социално подпомаганеВъпроси от хората и близките им поставени в електронната ми поща и моите отговори свързани с правата им
Въпроси и отговори


Въпроси и отговори поставени от хората и техните близки пред Министерство на труда и социалната политика. Отговорите на МТСП.
МТСП. Въпроси и отговори


Публикация на Георги Воев, управител на лицензираната фирма  "Воев-София" ЕООД,
Удостоверение за регистрация № 099/2008 в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за хората с увреждания.


За конкретни казуси и запитвания за помощните средства и помощ за закупуването им може да пишете на etvoev@abv.bgМагазин за помощни средства и медицински изделия в центъра на София,
ул. Шандор Петьофи № 1, между Пирогов и Руски паметник
02/851 996202/851 9962, 02/851 937502/851 9375, 0888 893280


Още информация

        14 06 2013 miting  300x225  10.00.01         
  

Нова рубрика: Инвалидите по света и в България. Активен живот
Инвалидите по света
Барселона, София, Лас Вегас...
        Las Vegas 300x235 maraton           Права и активен живот на инвалиди с ТЕЛК. Хора с увреждания без ТЕЛК. Възрастни хора
Обширна информация може да намерите на страница:
Права инвалиди, хора с увреждания, възрастни хора
  http://www.voevmedical.com/на-какво-имаме-право
Подробна версия


25 07 2013 miting 435x435 14939

I. Плащане на пътните разходи за получаване на помощни средства.

II. Помощни средства и медицински изделия.
Целева помощ от
Агенция"За социално подпомагане" за безплатното им получаване.
Корупционни практики. Какво трябва да знаете за да се предпазите.

III. За инвалиди с ТЕЛК с над 50% увреждане-
Субсидии до 20 000 лв.

IV. Какви права имат възрастните хора? Постъпилите в болнични заведения-право на помощни средства?

V. Инвалидите в България и в света. Социална защита. Права . Облекчения."Воев" 02/851996202/8519962, 02/851937502/8519375, 0888 893280, SKYPE : voevisf, E mail:etvoev@abv.bg
между ПИРОГОВ и Руски паметник, ул.Шандор Петьофи № 1, 
Не сме дрогерията на партера!!! Ние сме магазина до дрогерията

Лицензирани фирми за помощни средства "Воев":
"Воев-София" ЕООД, Удостоверение №099/2008г. на МТСП-Агенция за хората с увреждания.
"Воев-Георги Воев-Стефанка Воева" ЕТ, Удостоверение №024-I/2013г.
Специализиран сайт за: Помощни средства за възрастни хора, инвалиди с ТЕЛК и хора с увреждания без ТЕЛК. Безплатни с целева помощ от "Социално подпомагане" и свободна продажба. Права на хората с увреждания.

Tyxo.bg counterstatcounter
| Хора с увреждания.Права | Деца с увреждания | Грижи за лежащо болни | Въпроси и отговори |